HIRDETMÉNY

 

Somogyszob településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

 

 

Tájékoztatjuk Somogyszob község lakosságát, az érdekképviseleti szerveket és  érintett helyi önkormányzati szerveket, hogy Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte SOMOGYSZOB településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017. (VIII. 31.) önkormányzati önkormányzati rendelet, valamint „Somogyszob településképi arculati kézikönyve és településképi rendelet” az önkormányzat honlapján (www.somogyszob.hu) megtekinthető.

 

A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2017. december 16-ig) a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott levélben véleményezhetik a tervezetet.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2017. december 19-én 16.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Községháza tanácstermében (7563 Somogyszob, Petőfi Sándor u.1.).

 

 

Somogyszob, 2017. december 8.

 

 

                                                                                                            Eller János sk.

                                                                                                          polgármester

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÁJÉKOZTATJUK 

 

Somogyszob Lakosságát, Civil Szervezeteit, Vállalkozásait

 

 

hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden önkormányzatnak TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETET kell alkotnia, a rendelet szakmai megalapozásához TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVET kell készíteni.

 

A településarculati kézikönyv

-       a lakosság, az építtetők számára készülő szemléletformáló kiadvány

-       közérthető módon az építés, a környezet alakítás elvárásait

-       feltárja a település értékeit, arculati jellemzőit, karaktereit

-       javaslatot tesz az építészeti és táji elemek alkalmazására

-       megalapozza a településképi rendeletet.

 

A településképi rendelet tartalmazza

-       a helyi építészeti értékvédelem szabályait

-       a településképi követelményeket, eljárásokat

-       a reklámok elhelyezésének lehetőségeit. 

 

Mindkét dokumentum elkészítését megkezdtük, azonban Somogyszob lakosságának bevonását – jogszabályi előírás nélkül is – fontosnak tartjuk, ezért szíves közreműködésüket kérjük.   

 

Kérjük szíveskedjenek megfogalmazni, hogy Somogyszobon mit tartanak értékesnek, karakteresnek (épület, építmény, természeti érték, táji érték), amelyeknek a védelmét, a megőrzését fontosnak tartanák. Szívesen vennénk a követendő jó példákra vonatkozó javaslatokat is.  A közös gondolkodással kérjük segítse a somogyszobi településkép, -arculat kedvezőbbé alakítását.

 

Észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek 2017. november 24-ig írásban eljuttatni a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalba (7563 Somogyszob, Petőfi Sándor u. 1.) vagy e-mailben: somogyszob@latsat.hu

 

A településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről lakossági fórumot fogunk tartani november hónapban.

 

 

Köszönettel: Eller János polgármester